2023 TYT puanı hesaplaması için 2022 yılı ÖSYM sayısal verileri değerlendirilerek ortalama netler ve standart sapmalar için yaklaşık değerler belirlenmiştir. Sayfa üzerinde doğru ve yanlış sayılarınızı girerek TYT puanınızı hesaplayabilirsiniz. YKS-AYT Puan

Mezuniyet Notu: (100 üzerinden)
Test Bölümü
Doğru
Yanlış
Net
Türkçe(40)
Temel Matematik(40)
Fen Bilimleri(20)
Sosyal Bilimler(20)

TYT Ham Puan
TYT Yerleştirme Puanı
000,000
000,000

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Nedir?

Temel Yeterlilik Testi Üniversite adaylarının sözel ve sayısal alanlarda sahip oldukları yetkinlik, bilgi ve beceriyi ölçen testtir. Temel Yeterlilik (TYT) tetinde Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından 120 soru sorulmaktadır.

TYT Oturumunda Hangi Dersten Kaç Soru Sorulacak?

TYT soru dağılımları aşağıda verilmiştir.
Türkçe: 40,
Sosyal Bilimler: 20 (Coğrafya: 5, Din Kültürü ve AHlak Bilgisi:5, Felsefe:5, Tarih:5)
Temel Matematik : 40
Fen Bilimleri : 20 (Biyoloji: 6, Fizik: 7, Kimya: 7)
Toplam 120 sorudan oluşmaktadır.

TYT Sınav Süresi ne Kadar?

TYT sınavında 120 soruya uygun görülen süre 135 dakikadır. Verile her bir soru için 1.125 dakika süre düşmektedir.

2018 TYT Sınavı ne zaman yapılacak?

Bir önceki başlığımızda da belirttiğimiz gibi KPSS Ortaöğretim/Lise sınavı 2018 yılı sonbahar döneminde yapılacaktır. KPSS Ortaöğretim/Lise sınavı kesin tarih için ÖSYM resmi web sitesini ziyaret ediniz.

KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında kaç soru sorulmaktadır? Sınav süresi kaç dakikadır?

Sınavda, 2 ayrı test uygulanmaktadır. Bunlar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleridir. Her bir testte 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Her bir soru için 1 dakika ayırmanız gerekmektedir.

TYT Sınav Puanının 2. Aşama YKS sınavı Puanına Katkısı Hangi Oranda Olacaktır?

Birinci aşama olarak yapılacak TYT puanının Yerleşletirme için kullanılacak puana katkısı %40 oarnındadır. Yani Yerleşitrme işlemleri için TYT'nin %40 etki edecektir. Bu nedenle TYT puanı oldukça önem kazanmaktadır. I. Aşama TYT'nin %40'ı II. aşama YKS sınavının %60'ı yerleştirme puanı olarak kullanılacaktır.

TYT Sınavı Derslere Göre Soru Sayıları Dağılımı Tablosu

Dersler Soru Sayısı
TÜRKÇE 40
SOSYAL BİLİMLER
- Coğrafya : 5
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 5
- Felsefe : 5
- Tarih : 5
20
TEMEL MATEMATİK 40
FEN BİLİMLERİ
- Biyoloji : 6
- Fizik : 7
- Kimya : 7
20
TOPLAM : 120
Sınav Süresi 135 dakikadır

TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

TYT Puan Hesaplama

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip TYT puanı olacaktır. Meslek Yüksekokullarına yerleşebilmek için adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir. TYT sınavında alınabilecek en yüksek TYT Ham Puan 500 olacaktır. En yüksek TYT Yerleştirme Puanı 560 olacaktır. (Diploma notu 100 olan ve bir önceki yıl yerleşmemiş adaylar için.)